top of page

Hur fort får man köra på sjön?

Uppdaterat: 14 feb. 2021

Att veta hur fort man får köra med sin fritidsbåt, yrkesfartyg eller vattenskoter är inte helt enkelt att förstå. Många fartbegränsningar kräver en hel del lokalkännedom från den som framför båten för att det inte ska bli tal om böter för fortkörning på sjön. Skyltarna eller tavlorna som man brukar benämna dem är heller inte upplysta på natten och några strålkastare har vi ju inte på båten för att upptäcka tavlor med fartbegränsningar när det blir mörkt. Men framgår det inte i sjökortet var det är fartbegränsat? Jo, det finns uppgifter om fartbegränsningar i sjökorten men det framgår inte för vem de gäller och var de börjar eller slutar.


Vi på Addwater genomför kurser i både Förarintyg, Fartygsbefäl och inte minst högfartsnavigering. Under dessa kurser kommer alltid frågan upp om hur man ska tolka och förstå fartbegränsningar på sjön. Den här artikeln riktar sig till dig som studerar någon av nämnda kurser eller bara är allmänt intresserad av båtliv.


Första och främst så behöver du veta att vi använder knop som enhet på fart på sjön.

Många instrument som visar hur fort du kör kan presentera farten i flera olika enheter.

I Sverige använder vi knop men i många andra länder använder man km/h. Även miles/hour används i vissa länder. Så när du ser en tavla med en tydlig siffra så är det max tillåten fart i knop. Se till så dina instrument är korrekt inställda i knop.

På bilden ser vi en svart sjua på vit bakgrund med en röd ram. Så presenteras fartbegränsningar när du kör båt i Sverige. I detta fall är maximalt tillåten fart 7 knop.

Fart begränsningen börjar vid skylten och gäller för alla fartyg. Att överskrida denna fartbegränsning kan ge böter eller till och med dagsböter.


Vart börjar och slutar fartbegränsningen?

Det är Länsstyrelsen som beslutar om fartbegränsningar. Länsstyrelsen anger var fartbegränsningen börjar och slutar med koordinater i en föreskrift. Därefter sätter Sjöfartsverket upp tavlor som hjälper oss som kör båt att hålla rätt fart. I smala passager är det vanligt att det förekommer en tavla på ena eller andra sidan av passagen. I lite större passager står det oftast en skylt på båda sidorna och då är det en tänkt linje mellan skyltarna som anger gränsen. För att se var fartbegränsningen slutar så måste du vända dig om och försöka hitta tavlorna som visar fartbegränsningen för båtar som kommer från andra hållet. Det finns alltså ingen information när fartbegränsningen slutar uppsatt i din färdriktning.


För vem gäller fartbegränsningen?

Frågan kan tyckas lite konstig. En fartbegränsning borde väll omfatta alla båtar? Nej, så fungerar det inte på sjön. Om det bara står en tavla med en siffra, som på bilden ovan, så gäller fartbegränsningen för alla fartyg oavsett storlek. Detta betyder att fartbegränsningen gäller för såväl vattenskotern och segelbåten som den stora färjan. Det vanliga är dock att under tavlan där farten anges finns det en tilläggstavla som berättar för vem fartbegränsingen gäller. En fartbegränsning kan även gälla under en viss tid på året.


Fartbegränsning (5 knop) med tilläggstavla. Det är vanligt att texten är liten så du behöver köra nära eller använda kikare för att se vad det står på tilläggstavlan.


Olika typer av tilläggstavlor.

Här följer tre olika tilläggstavlor till olika fartbegränsningar. Vi börjar med en ganska enkel tilläggstavla.


På tilläggstavlan kan vi utläsa att för kommande 12 km gäller max 12 knop för alla maskindrivnafartyg som är 12 meter långa eller mer samt minst 4 meter breda eller mer.


Denna tilläggstavla är lite svårare att tolka. Var går gränsen mellan stor och liten båt? Alltså vem ska hålla max 7 knop och vem får köra i max 12 knop? Du hittar svaret under nästa bild.


Brutto! Vad är nu detta? Med brutto menar man "bruttotonnaget" som är ett sätt att mäta storleken på ett fartyg.


Bruttotonnaget anger volymen av alla vistelsebara utrymmen ombord.

Bruttotonnaget definieras i en internationell konvention om att mäta storlek på fartyg.

Hur vet jag då om min båt är över eller under 400 brutto? För att veta exakt hur stort "tonnage" som just din båt har måste du skeppsmäta båten. Skeppsmätning utförs av godkända skeppsmäta och kostar mycket pengar. Det är inget krav att du skeppsmäter din fritidsbåt. 400 brutto kan du jämföra med en större skärgårdsbåt som går i trafik på tidtabell i skärgården. Med andra ord så är de allra flesta fritidsbåtarna långt under 400 brutto och du betraktar dig som ett litet fartyg.


En fjärde typ av tilläggstavla är att fartbegränsningen gäller under vissa datum på året. Oftast gäller dessa fartbegränsningar under sommarmånaderna t ex 15 maj - 15 sep.

Övrig tid på året är det fri fart. Kolla noga så du inte missar fartbegränsningen. Den kan ändras från en dag till en annan.


Vad händer om jag kör för fort?

Om du kör för fort och detta upptäcks av Kustbevakning eller Sjöpolis så kan det bli böter. En mycket kraftig överträdelse kan istället leda till vårdslöshet i sjötrafik enligt Sjölagen eftersom en kraftig fartöverträdelse anses bryta mot gott sjömanskap. På Kustbevakningens hemsidan kan du se de olika beloppen som en ringa fartöverträdelse innebär.


Hoppas denna korta artikel var till någon nytta. Lycka till och kör försiktig. Vi ses på sjön!

5 816 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page