08-715 11 75

Bryggavägen 133, 178 31 Ekerö, Sweden

©2019 by Addwater - upplevelser och event.

Fartygsbefäl klass VIII / Skepparexamen

Fartygsbefäl klass VIII är en utbildning för dig som vill bli befälhavare på mindre yrkesfartyg för till exempel rib- eller segelcharter, fiskeguidning, personbefodran, arbetsbåtar och liknande. Det gamla namnet Skepparexamen lever än idag kvar men det korrekta namnet är Fartygsbefäl klass VIII där "klass 8" skrivs med romerska siffror. 

Utbildningen Fartygsbefäl klass VIII genomförs på 5 eller 6 dagar och omfattar utbildning i navigation, radar, GMDSS (VHF), fartygsteknik, och säkerhet. Kursplanen omfattar många delar vilket gör att det även blir en komplett utbildning för dig som endast ska framföra fritidsfartyg.  

I kursen ingår några praktiska och obligatoriska moment. Hela kursen avslutas med en teoretisk examination. Godkänd examination samt närvaro på de obligatorisk momenten ger ett kursintyg.

 

 

 

Mer info om kursen Fartygsbefäl klass VIII

Inträdeskrav:

För att få genomföra kursen krävs ett giltigt läkarintyg för sjöpersonal.

Förkunskaper:

Kursen kräver inga förkunskaper

Examination:

Teoretisk examination

Kursintyg:

Ja, kursintyg utfördas efter mall från Transportstyrelsen. Ditt resultat redovisas i sjömansregistret.

Bildtext:

Några bilder på olika utbildningsmomenten som ingår i Fartygsbefäl klass VIII.