FARTYGSBEFÄL KLASS VIII / SKEPPAREXAMEN

Fartygsbefäl klass VIII är en utbildning för dig som vill bli befälhavare på mindre yrkesfartyg för till exempel rib- eller segelcharter, fiskeguidning, personbefodran, arbetsbåtar och liknande. Det gamla namnet Skepparexamen lever än idag kvar men det korrekta namnet är Fartygsbefäl klass VIII där "klass 8" skrivs med romerska siffror. 

Utbildningen Fartygsbefäl klass VIII genomförs på 5 eller 6 dagar och omfattar utbildning i navigation, radar, GMDSS (VHF), fartygsteknik, och säkerhet. Kursplanen omfattar många delar vilket gör att det även blir en komplett utbildning för dig som endast ska framföra fritidsfartyg.  

I kursen ingår några praktiska och obligatoriska moment. Hela kursen avslutas med en teoretisk examination. Godkänd examination samt närvaro på de obligatorisk momenten ger ett kursintyg.

Kommande kurser 2020 
22-26 juni 2020, Jungfrusund, Ekerö, Stockholm

Denna kurs går att kombinera med Handhavande av snabba fartyg 26-28 juni 2020.

Priser:
12 950 kr inkl moms, litteratur, examination och lunch.

Kombo F8 + HSF 18 000 kr plus moms. (22 500 kr inkl moms)

 

 

 

Mer info om kursen Fartygsbefäl klass åtta

Inträdeskrav:

För att få genomföra kursen krävs ett giltigt läkarintyg för sjöpersonal.

Förkunskaper:

Kursen kräver inga förkunskaper

Examination:

Teoretisk examination

Kursintyg:

Ja, kursintyg utfördas efter mall från Transportstyrelsen. Ditt resultat redovisas i sjömansregistret.

Radar

Utbildning i radar och mörkernavigation ingår i kursen.

Säkerhet

Kursen omfattar flera moment inom säkerhet bland annat utbildning i första hjälpen inkl hjärt och lungräddning.

Bryggtjänst

Du får lära dig om sjökort, instrument och sjövägsregler.

Boka kurs

08-715 11 75

Bryggavägen 133, 178 31 Ekerö, Sweden

©2019 by Addwater - upplevelser och event.