top of page

FÖRETAGSINFORMATION

Registrerat företagsnamn:

Speedcats Stockholm AB

Besöksadress:

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133, 178 51 Ekerö

Postadress:

Speedcats Stockholm AB, Bryggavägen 133, 178 51 Ekerö

Telefon och e-mail:

08-715 11 75

info@addwater.se

Bankgiro:

448-9605

Fakturor till Speedcats Stockholm AB

Fakturor till Speedcats Stockholm AB kan med fördel skicka smed mail till info@addwater.se

Fakturan ska vara ställd till Speedcats Stockholm AB, Bryggavägen 133, 178 31 Ekerö.

Betalning sker efter 30 dagar från det datum vi erhöll fakturan. 

Faktureringsavgifter, aviavgifter och andra administrativa avgifter accepteras ej.

På fakturan ska det tydligt framgå vem som är leverantör/avsändare samt vad fakturan avser.

bottom of page