top of page

Övningsuppgifter radar för Fartygsbefäl klass VIII utbildning.

Uppdaterat: 13 apr. 2021

Här följer övningsuppgifter för delen som kallas "Bryggtjänst radar" i kursplanen för Fartygsbefäl klass VIII

Svaren hittar du i boken "Handhavande av snabba fartyg" samt i boken "Sjötrafikföreskrifter med mera"


1. Vilka huvuddelar (5 st) består en navigeringsradar av typen pulsradar av?


2. Förklara kortfattat hur radarn arbetar.


3. Vilka fördelar erhålls med en hög frekvens till skillnad mot en låg frekvens på en radar för

navigering?


4. Vilka fördelar har en låg frekvens?


5. Vad är pulslängd?


6. Hur påverkar pulslängden radarns prestanda?


7. Vad är pulsrepetitionsfrekvens?


8. Hur påverkar pulsrepetitionsfrekvensen radarns prestanda?


9. Hur mäter radarn avstånd?


10. Vad menas med lobvinkel?


11. Hur påverkar den horisontella lobbredden radarns prestanda?


12. Hur ska antennen placeras för att se långt?


14. Hur påverkar antennens varvtal uppdateringshastigheten?


15. Vilka olika typer av bildpresentationer kan du välja på en mindre radarstation som är får information från kompas och logg?


16. Vad kallas funktionen som gör att du utnyttjar radarskärmen för att se så mycket framåt som möjligt?


17. Förutom själva radarn finns det faktorer som påverkar radarns prestanda. Vilka är dessa?


18. Hur påverkar följande faktorer radarn?

- Vågor

- Vind

- Nederbörd

- En annan radar


19. Till vad använder du GAIN?


20. Till vad använder du Anti - clutter SEA?


21. Vad är SART och hur ser signalen ut på radarn?


22. Vad är RACON och hur signalen ut på radarn?


23. Vad betyder VRM och vad använder du det till?


24. Vad är en radarreflektor?


25. Nämn tre sätt att bestämma din position med radar?


26. Nämn tre sätt att avgöra om ett mål rör sig?


Använd sjötrafikföreskrifterna och skriv ner delar av reglerna som berör radarnavigering. samt försök förstå dess innebörd.

27. När är man skyldig att hålla utkik?


28. Vad menas med att hålla utkik?


29. Nämn minst 4 faktorer som skall beaktas för bedömning av säker fart av fartyg med funktionsduglig radar.


30. Om funktionsduglig radar finns ombord skall den utnyttjas på två olika sätt. Vilka? 33. När anses risk för kollision att föreligga? Ange minst två tillfällen.

31. Vad skall man göra om man upptäcker ett fartyg med hjälp av radar i nedsatt sikt?


32. Vad skall man göra om man hör mistsignalering för om tvärs i nedsatt sikt?


33. Varför bör en kursändring vid nedsatt sikt vara kraftigare/större än vid motsvarande situationer i god sikt?


34. Räknas mörker som nedsatt sikt?


35. Det är nedsatt sikt. Du möter ett fartyg som du bara kan se på din radar. Fartyget tycks komma nära kontrakurs något på din babord sida. Vem är väjningsskyldig?

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page