top of page

Får man köra fler än tolv passagerare med utbildningen Fartygsbefäl klass VIII?

Uppdaterat: 14 feb. 2021

Addwater erbjuder utbildningar i Fartygsbefäl klass VIII. Utbildningen kallas i dagligt tal oftast bara för "klass åtta". En del använder även det äldre namnet "Skepparexamen" som var namnet på den föregående utbildningen till Fartygsbefäl klass åtta. Fartygsbefäl klass 8 utbildningen togs fram i början av 2000-talet som ett krav för att få vara befälhavare på mindre fartyg i yrkesmässig trafik. Efter att du genomfört utbildningen och blivit godkänd på de praktiska momentet och det teoretiska provet så får du vara befälhavare på fartyg med en dräktighet upp till 20. Dräktigheten är ett volymmått för att bestämma storlek på fartyg. Vi kommer reda ut detta i ett senare blogginlägg.RIB charter är yrkesmässig trafik med mindre fartyg. För att få vara befälhavare på en RIB båt som går i inre fart måste befälhavaren ha utbildningen Fartygsbefäl klass VIII. Inre fart är ett geografisk område där våghöjden förväntas vara liten och där du inte har långt till en skadad plats eller hamn. Det finns totalt fyra fartområden. Mer om dessa kan du läsa om på Transportstyrelsens hemsida om fartområden.


RIB båtar tar med något undantag max 12 passagerare. Alla fartyg som tar max 12 passagerare klassas som lastfartyg. Men får man inte köra fler än 12 passagerare med Fartygsbefäl klass åtta? Jo det får man! Många tror dock att så inte är fallet. Det finns en rad exempel på fartyg som till storleken är under 20 i dräktighet men godkända för betydligt fler passagerare än 12. Dessa fartyg är dock inte alls lika vanliga som lastfartyg eftersom det i varje specifika fall krävs ett godkännande och certifikat av Transportstyrelsen.


För att sammanfatta detta korta inlägg så är du inte alls låst till att bara köra 12 passagerare med Fartygsbefäl klass åtta examen. Dock kräver alla fartyg som tar fler än tolv passagerare ett certifikat av Transportstyrelsen. I certifikatet framgår hur många passagerare fartyg får lasta och vilken utbildning och bemanning som krävs för att få framföra fartyget. Det finns fler exempel på fartyg som är under 20 och godkända för fler än 12 passagerare. Gå en utbildning Fartygsbefäl klass åtta med oss så får du lära dig mer om detta och mycket annat som är relevant för dig som vill bli befälhavare på ett mindre fartyg i yrkesmässig trafik.


Om du har några frågor eller vill lämna feedback på ovanstående inlägg så är du välkommen att skicka ett e-mail till oss på info@addwater.se

1 684 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


bottom of page