top of page

Förarbevis för vattenskoter - så gör vi kursen hos oss på Addwater

Uppdaterat: 16 mars 2022

Nu är det krav på att inneha förarbevis för att få framföra en vattenskoter. Sedan juli 2021 har vi utbildat i förarbevis för vattenskoter och vi vill i den här artikeln berätta lite mer om kursen och hur vårt upplägg ser ut. Vi erbjuder kursen både som en kombination av lärarledd utbildning och distansstudier online samt som 100% lärarledda kurser. Du kan gå kursen med oss på Öland, i Stockholm och i Kalix. Vi kommer gärna till er brygga och gör kursen. Kontakta oss om du är intresserad av ett sådant upplägg.För att ta förarbevis för vattenskoter genomför du en kurs som består av tre delar.

Del 1 och 2 är teori, del 3 är praktik med vattenskoter. Har du ingen egen vattenskoter är du välkommen att hyra en av oss. Delarna måste genomföras i nämnd ordning. Del 2 och 3 av kursen genomförs med lärare och på dessa delar är det obligatorisk närvaro. Hela kursen examineras genom teoretiskt och praktiskt prov. Dessa görs i samband med de lärarledda delarna 2 och 3.

Det finns 11 stycken lärandemål med kursen. Dessa är fastställda av Transportstyreslen.

Vi presenterar dem nedan. Det teoretiska provet ska säkerställa att du har kunskap och uppfyller dessa mål. En bra förberedelse inför det teoretiska provet är att gå igenom lärandemålen noga.


Lärandemål

Efter avslutad teoretisk och praktisk utbildning ska vattenskoterföraren kunna;

1. beskriva tillämpliga sjövägsregler

2. förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön

3. identifiera vanligt förekommande sjömärken och sjävägsmärken samt symboler och förkortningar på sjökort

4. välja rätt sjökort och bestämma en position

5. förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp

6. beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning

7. beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning

8. identifiera skyddade områden och förbudsområden

9. lokalisera tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser

10. tillämpa säker fart och förutse risker

11. visa färdighet i att framföra en vattenskoter på ett betryggande vis med särskild vikt på säkerhet, miljö och hänsyn.Kursplan och kunskapsfodringar

Kursplanen är fastställd av Transportstyrelsen och återfinns i en föreskrift som du kan ta del av på Transportstyrelsens hemsida. Del 1 utgörs av 8 timmar, del 2 av 3 timmar och del 3 av 4 timmar. Med timme avses 60 min lektion. Del 1 av kursen får genomföras på distans medan del 2 och del 3 måste genomföras med lärare. Under del 3 får en instruktör ha maximalt 8 elever fördelat på minst 4 vattenskotrar.


Under del 3 får det inte vara mer än 2 deltagare per vattenskoter. Även de praktiska övningarna som du ska genomföra är bestämda av Transportstyrelsen. Oftast finns det lite tid över under den praktiska delen och vi brukar lägga in några egna övningar som vi tycker är bra och viktiga att kunna. Många av våra kurser genomförs av instruktörer som har lång erfaranhet från nationella och internationella tävlingar inom båtracing och vattenskoter.


Hur går onlinestudierna till?

Om du genomför del 1 på distans som onlinestudier får du inloggning av oss till lösenordsskyddade sidor på vår hemsida. Du kan plugga på valfri ort och plats så länge du har en dator och internetuppkoppling. Även telefon eller padda funkar.


Vi har delat upp onlinestudierna i åtta olika kursavsnitt som presenteras nedan. Det finns även ett övningsprov med i studierna. Varje avsnitt presenterar kurslitteraturen, kursplan och övningsuppgifter. Dessutom finns det föreläsningar, artiklar samt referens- och fördjupningslitteratur till många avsnitt.

Hela del 1 måste vara genomförd innan du genomför del 2 av kursen.


Kursavsnitt - del 1 online eller lärarledd

Avsnitt 1 - Vattenskoterns uppbyggnad, konstruktion, egenskaper och begränsningar samt sjösättning

Avsnitt 2 - Säkerhetsutrustning

Avsnitt 3 - Risker och personskador

Avsnitt 4 - Sjövägsreglerna

Avsnitt 5 - Sjökortet

Avsnitt 6 - Sjövett

Avsnitt 7 - Befälhavarens ansvar och straffbestämmelser

Avsnitt 8 - Påverkan på miljö och djurliv

Övningsprov och schema för del 2 och 3

Kurslitteratur

Vi använder boken Förarbevis för vattenskoter som är skriven av Kjell Johansson och Bengt Utterström. Boken täcker in hela kursplanen och ger många bra och nyttiga tips för dig som äger och kör vattenskoter. Kurslitteraturen ingår i priset och skickas till dig så fort du anmält dig till kursen. Givetvis finns det övningsuppgifter med facit i boken.
Examination

För att bli godkänd på kursen och få förarbevis för vattenskoter måste du genomföra både ett teoretiskt och ett praktiskt prov med godkänt resultat. Proven genomförs sista dagen på kursen då du träffar din lärare.


Lärarstöd och hjälp under onlinestudier

Om du genomför del ett av kursen online kan det dyka upp frågor som du behöver svar på. Då kontaktar du oss via en chatfunktion på hemsidan så svarar vi så fort det bara går.

Är du intresserad att gå kursen?

Du hittar alla våra kurser på vår hemsida och kan anmäla dig online. Är ni flera som vill gå kurs tillsammans lämnar vi gärna en offert till er för kurs i er hemmahamn och på er brygga.


Varmt Välkomna till oss på Addwater!
Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


Unknown member
Sep 15, 2022

I appreciate you sharing this, and I really like how you offer the course both as a mix of instructor-led instruction and online distance learning as well as 100% instructor-led courses. students who need help with their dissertations are sometimes quite afraid to ask for it. I was a problem today because I needed a little help, so every time I need digital marketing dissertation help, I go to this site, and their writers assist me with my dissertation.

Like
bottom of page