top of page

Förarbevis för vattenskoter eller förarintyg för båt - vad är skillnaden?

Nu måste vi lära oss skilja på förarintyg och förarbevis. Från och med 1 maj 2022 är det krav på att ha förarbevis för vattenskoter när du framför en vattenskoter. Sedan många år tillbaka finns en utbildning med det snarlika namnet förarintyg, som vi nu broder kalla för förarintyg för båt, som är frivillig för dig som kör mindre fritidsbåtar. I den här artikeln ska vi försöka reda ut vilka skillnader som finns mellan de olika utbildningarna.

Utbildningens innehåll när det gäller förarbevis för vattenskoter styrs av Transportstyrelsen och vi som utbildar måste förhålla oss till en kursplan som är beslutad i en föreskrift från myndigheten. Kursplanen för förarintyg för båt beslutas av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB. Den som vill utbilda i förarbevis för vattenskoter måste vara godkänd av Transportstyrelsen och examination av kursdeltagare sker av den godkända skolan. Vem som helst får utbilda i förarintyg för båt men examinationen sker genom av NFB godkända förhörsförättare.Vad är då skillnaden i innehåll mellan kurserna förarintyg och förarbevis?


Kurserna är ganska snarlika till innehåll men det finns några väsentliga skillnader. Förarbevis för vattenskoter har krav på en praktisk del och också ett praktiskt prov vilket förarintyg för båt inte har. Praktiken är ett frivilligt tillval till förarintyg för båtutbildningen. Förarintyg för båt innehåller mer sjökortsuppgifter än vad kursen förarbevis för vattenskoter gör. Du får bland annat lära dig ta ut kurser med en transportör i ett sjökort, räkna på missvisning, med mera vilket vi inte gör i kursen förarbevis för vattenskoter.


När du genomför del två av kursen förarbevis för vattenskoter, som måste genomföras med lärare, får du lära dig ta ut position i ett sjökort i latitud och longitud och även bestämma distans till sjöss i ett sjökort. Dessa delar ingår även i förarintyg för båt. Slutligen är det en tydlig skillnad att det i förarintyg för båt ingår delar om väder- och vattenstånd vilket det inte gör i kursen förarbevis för vattenskoter.


Hoppas detta klargjorde några av dina frågor! Vi på Addwater erbjuder en kombinationskurs i Förarbevis + Förarintyg. När du ändå gör den ena kursen så är det en klok idé att även ta den andra. Skillnaden är så liten. Du pluggar en dag hemma på distans på valfri plats och tid och sen gör du två dagar inkl examination hos oss. Då får du båda förarintyg för båt och förarbevis för vattenskoter. Välkommen!
413 visningar3 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page