top of page

Övningsuppgifter personlig säkerhet för Fartygsbefäl klass 8

Dessa övningsuppgifter är lämpliga för dig som studerar Fartygsbefäl klass 8 även ofta kallad för Skepparexamen. Övningsuppgifterna är inriktade mot delen om personlig säkerhet för fartyg i storleken upp till och med 24 meter och som omfattas av egenkontroll.1. Vad står förkortningen SOLAS för?


2. Förklara vad som menas med egenkontroll av yrkesfartyg.


3. Vilken standard ska all utrustning ombord minst uppfylla på ett fartyg som omfattas av egenkontroll?


4. I vilka två situationer kan en livboj vara till hjälp?


5. Hur länge ska ett nödbloss minst lysa?


6. Hur långt når en nödraket?


7. Vilka två uppgifter kan en röksignal används till?


8. Vad kan du använda en linkastare till?


9. Hur många räddningsvästar måste minst finnas ombord?


10. Ange två typer av räddningsvästar?


11. Vad skiljer en räddningsväst från ett flythjälpmedel?


12. Varför bör alla räddningsvästar vara försedda med ljus?


13. Vilket termiskt skydd ger en 6h-dräkt?


14. Vilket termiskt skydd ger en 1h-dräkt?


15. Vilket termiskt skydd ger en flytoverall?


16. Varför klassas inte en flytoverall som räddningsväst?


17. Hur många tränade personer måste minst finnas ombord för att assistera passagerare?


18. Vilka övningar måste du minst genomföra ombord med din besättning?


19. Vem bestämmer hur ofta du ska öva på ett fartyg som omfattas av egenkontroll?


20. Ange fem saker som du hittar i en livflottes utrustning.


21. Vad är Termal Protective Aid och vart kan du hitta sådana?

22. Vilken uppgift har den hydrostatiska utlösaren i samband med livflotten ombord?


21. Beskriv momenten för att sjösätta en mindre livflotte.


22. Vad menas med livbåtslejdare?


23. Vem är ansvarig för att utrustning enligt egenkontrollen finns ombord när resan påbörjas?


Lycka till!


273 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page