top of page

Övningsuppgifter författning och rättskunskap - del 2

Kunskaperna ingår i kursen Fartygsbefäl klass VIII samt Specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg med en längd längre än 12 meter. Svaren till frågorna hittar du i respektive lag som finns på Riksdagens hemsida. Du hittar lagen via länken nedan.Arbetsmiljö på fiskefartyg och mindre handelsfartyg


Arbetsmiljölagen

1. När gäller arbetsmiljölagen?


2. Vad är syftet med arbetsmiljölagen?


3. När skall olyckor rapporteras?


4. Till vem skall en arbetsplatsolycka rapporteras?


5. Hur ska arbetsförhållandena anpassas enligt arbetsmiljölagen?


6. Ange fyra saker som arbetsgivaren är ansvarig för inom arbetsmiljö.


7. Ange fyra saker som arbetstagaren är ansvarig för inom arbetsmiljö.


8. Vad menas med systematiskt arbetsmiljöarbete?


9. När ska det finnas ett skyddsombud?


10. När ska det finnas en skyddskommité?


Fartygssäkerhetslagen kapitel 4

1. Beskriv samtliga skyldigheter som befälhavaren har för arbetsmiljön enligt Fartygssäkerhetslagen.


2. Hur gammal måste du minst vara för att få arbeta på ett fiskefartyg som saknar ombordanställd?


3. Hur gammal måste du minst vara för att få arbeta på ett fiskefartyg som har minst en ombordanställd?


4. Befälhavaren är ansvarig för att riskbedömning genomförs. Vilka fyra steg består en riskbedömning av?


5. Vilka två faktorer utgörs en risk av?


6. Vad är skillnaden på sanktionsavgift och böter?


7. När kan ett företag bli skyldigt att betala en sanktionsavgift?


8. När kan det bli aktuellt med böter?


Lycka till!

71 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page