top of page

Övningsfrågor till boken Handhavande av snabba fartyg

2020 kom en en ny utgåva av boken Handhavande av snabba fartyg som är skriven av undertecknad. Boken ges ut av Jure förlag och går att beställa från dem. Den nya utgåvan följer kursplanen för utbildningen med samma namn. Nedan finner du övningsfrågor som kan vara till hjälp för att klara teoriprovet i kursen Handhavande av snabba fartyg.


Kapitel 1 Högfartsnavigation


1. Ange fyra olika navigationsmetoder.


2. Vilka fyra olika faser sker högfartsnavigering efter?


3. Vilken information skall framgå i överlämningsfasen?


4. Vad kontrolleras i kontrollfasen?


5. Vad anger girpunkten i samband med sjökortsplanering?


6. Vad anger brytpunkten i samband med sjökortsplanering?


7. Varför bör du ha ett gitpunktsavstånd?


8. Ange tre olika girpunkter.


9. Vad menas med uttrycket "frilinje"?


10. Vad menas med uttrycket ”fri udde”?


11. Förklara delningsmetoden.


12. Förklara klockmetoden.


13. Vilka olika passageavstånd kan du använda vid radarnavigering?


14. Vad innebär begreppet ”ön kl 12 vänster 3”?


15. När kan det bli aktuellt med ”planering under gång”?


Kapitel 2 Instrument


1. Varför bör du ha som rutin att uppdatera dina sjökort ofta?


2. Vilka fartyg behöver inte ha pappersjökort med ombord?


3. Vad innebär standarden S 57?


4. Vad innebär standarden S 52?


5. Många bildskärmar för radar och elektroniska sjökort går inte att dimma ner tillräckligt mycket. Hur påverkard det dig vid mökernavigation?


6. Vad betyder förkortningen GNSS?


7. Ange tre olika sattelitsystem som GNSSmottagare fungerar med.


8. Vad är det för skillnad på GPS och GPS kompass?


9. Vad innebär att din GPS kompass uppdaterar med 10 Hz?


10. Vad betyder AIS?


Kapitel 3 Radar


1. Vilka olika huvuddelar består en radar av?


2. Ange vad som menas med död sektor kring egen båt vid användning av pulsradar?


3. Vad innebär pulslängd och hur kan det påverka radarbilden på din bildskärm?


4. Vad innebär lobvinkel och hur kan det påverka radarbilden på din bildskärm?


5. Hur skall radarantennen placeras för att få lång räckvidd?


6. Hur påverkar antennens varvtal uppdateringshasigheten?


7. Vilka olika möjligheter att presentera radarbilden finns på en radar som inte är kopplad till en kompass?


8. Vilken presentation bör användas på alla instrument vid högfartsnavigation?


9. Varför rekommenderas ”off center” av radarbilden vid högfartsnavigation?


10. Ange två egenskaper som en radaranläggning för högfartsnavigation bör ha?


11. Du har ett eko på radarn i riktning tio grader styrbord på kollisionskurs. Du ser endast fartyget på din radar på grund av tät dimma. Vem är väjningsskyldig i denna situation?


Kapitel 4 Körteknik


1. Vad kännetecknar ett deplacerande skrov?


2. Vad kännetecknar ett planande skrov?


3. Förklara vad som menas med vågbildningsmotstånd.


4. Förklara vad som menas med friktionsmotstånd.


5. När föreligger risk för squat?


6. När finns det risk för bankeffekt?


7. Vad är spraylisternas uppgift?


8. Vad blir fördelen med att ha steg i skrovet?


9. Vad menas med bottenvinkel?


10. Vill du ha liten eller stor bottenvinkel om du ska ha hög toppfart på platt vatten?


11. Kan ett fartyg med stor bottenvinkel nå samma toppfart som ett fartyg med liten bottenvinkel?


12. Hur påverkar powertrim fören?


13. Hur påverkar trimplan skrovet?


14. Hur påverkar powerlift toppfarten?


15. Hur påverkar farten trimvinkeln i planingsfart?


16. Hur påverkar farten trimvinkeln i deplacerande fart?


17 Ange tre sätt att se att trimvinkeln är för liten.


18. Vad innebär wobbling?


19. Hur beter sig en båt som "galopperar"?


20. Vad innebär propride?


21. Vilken trimvinkel bör båten ha innan du ska passerar ”större” vågor?


Kapitel 5 Teknik och säkerhet


1. Vad innebär kavitation?


2. Vad innebär ventilation?


3. Hur definieras stigning på en propeller?


4. Varför ska du alltid ha säkerhetskontakten fäst vid kroppen?


5. Förklara begreppet flampunkt.


6. Vilken flampunkt har bensin?


7. Beskriv den relativa densiteten för bensin i gasform.


Kapitel 7 Risker


1. Vilka fyra steg består arbetet med riskbedömningar av?


2. Vilka två faktorer bedöms en risk med?


3. Vem är ansvarig för att riskbedömning görs ombord?


4. Vem är ansvarig för arbetsmiljön ombord?


5. Om en olycka sker på personalen måste detta rapporteras. Till vem skall du rapportera?


Kapitel 8 Passagerarsäkerhet


1. Vilka räknas inte som passagerare?


2. Hur många passagerare får du ta ombord på ett lastfartyg?


3. Hur många passagerare får du ta ombord på en fritidsbåt?


4. Vart hittar du information om hur många passagerare du får ta ombord på ett passagerarfartyg?


5. Vad bör en säkerhetsgenomgång minst innehålla?


6. Ange tre olika reaktioner bland dina passagerare när till exempel ett brandlarm går?


7. Ange fem möjliga reaktioner bland dina passagerare när alla ombord har insett att det är en allvarlig situation?


Kan du svaren på alla dessa frågor bör det teoretiska provet som är ett obligatoriskt moment i kursen Handhavande av snabba fartyg inte vara några problem. Finns det något facit till frågorna? Du hittar alla svaren i boken Handhavande av snabba fartyg. Givetvis kan din lärare hjälpa dig med korrekta svar när du går kursen. Har du frågor kring en specifik fråga så är du välkommen att kontakta oss på Addwater.


Lycka till med kursen och provet!754 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page