top of page

Övningsfrågor till boken Handhavande av snabba fartyg