top of page

Övningsuppgifter stabilitet

Övningsuppgifter för dig som studerar Fartygsbefäl klass 8 samt Specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg längre än 12 meter.1. Vad menas med fartygets lättvikt?


2. Hur definieras deplacement?


3. Vad menas med fartygets dödvikt??


4. Vad anger bruttodräktigheten?


5. När är det viktigt att veta fartygets bruttodräktighet?


6. Ange två möjliga dokument som kan ge dig information om hur mycket last du får ta ombord.


7. Vad är ett Plimsollmärke?


8. Vad menas med ett fartygs trim?


9. Fartygets tyngdpunkt anges i ett koordinatsystem i tre olika riktningar. Vilka är dessa?


10. Vad menas med fribord?11. Vilka faktorer styr vilket fribord du kan tillåtas ha?


12. Förklara vad som menas med ”center of gracity”.


13. Förklara vad som menas med ”center of boyancy”.


14. Förklara vad som menas med "metacentrum".


15. Förklara vad som menas med det rätande hävarmen.


16. Ange vad du kan utläsa av en GZ- kurva.


17. Vad menas med fria vätskeytor?


18. Vad är ett skvalpskott?


17. Hur påverkar fria vätskeytor fartygets tyngdpunkt?


18. Hur ska du lasta för att sänka fartygets tyngdpunkt?


19.Hur kan du märka att fartygets stabilitet har försämrats?


20. Vad menas med nedisning och hur påverkar det stabiliteten?


21.Vad kan ett krängningsprov ge dig för uppgifter?


22. Hur påverkar lastförskjutning fartygets stabilitet?


23. Hur kan du undvika lastförskjutning?


Lycka till!

496 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page