top of page

Övningsuppgifter författning och rättskunskap - del 1

Kunskaperna ingår i kursen Fartygsbefäl klass VIII samt Specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg med en längd längre än 12 meter. Svaren till frågorna hittar du i respektive lag som finns på Riksdagens hemsida. Du hittar lagen via länken nedan.Sjölag kap 1


1. Hur definieras skepp?


2. Vilka skepp ska registreras?


3. Vilka båtar ska registreras?


4. Hur är en igenkänningssignal uppbyggd för;


a) båtar för yrkesmässig sjöfart


b) skepp


Sjölag kap 6


5. Vad menas med sjövärdigt fartyg enligt sjölagen?


6. Vem är ansvarig för att fartyget är sjövärdigt?


7. Vad är befälhavaren skyldig att göra om fel och brister i sjövärdigheten inte kan åtgärdas direkt?


8. Vilka skyldigheter har befälhavaren om fartyget råkar i sjönöd?


9. När får befälhavaren lämna fartyget vid sjönöd?


10. Vad är befälhavarens skyldigheter om man uppfattar att ett annat fartyg är i nöd?


11. Vem är ansvarig för att fartyget lastas korrekt?


12. Är befälhavaren skyldig att ersätta den skada som hen genom fel och försummelse orsakar redaren?


13. Vid vilka situationer är befälhavaren skyldig att rapportera till beröda myndigheter?


Sjölag kap 7


15. Vilket ansvar har redaren för skada som orsakas av befälhavaren?


16. Vilka fartyg måste vara försäkrade?


Sjölag kap 8


17. Vilket ansvar har befälhavaren vid kollision med ett annat fartyg?


Sjölag kap 15


18. Vad menas med transportör?


19. Vilket ansvar har transportören för skada på passagerare och resegods?


20. Är passagerare skyldiga att följa de säkerhetsinstruktioner som meddelas av besättningen?


Sjölag kap 18


21. Vilka fartyg är skyldig att föra dagbok?


22. Vilka fartyg är skyldiga att föra maskindagbok?


23. Vilka dokument ska föras i säkerhet vid sjönöd?


24. När skall en sjöförklaring genomföras?


Sjölag kap 20


25. Vilket straff kan en befälhavare dömas till om fartyget inte är sjövärdigt?


26. Vilket straff kan en redare dömas till om fartyget inte är sjövärdigt?


27. Vilket straff kan en befälhavare som bryter mot gott sjömanskap dömas till?


28. Vilka kan dömas till sjöfylleri?


29. När kan grovt sjöfylleri bli aktuellt?


30. Vad är straffet för att inte fullgöra sin skyldigheter vid nödsituation?


31. Vad är straffet för att smita från en olycka?


32. Vilket straff kan en redare som låter ett icke sjövärdigt fartyg gå till sjöss dömas till?


Fartygssäkerhetslag kap 1


1. För vem gäller lagen?


2. Vad menas med;


a) ombordanställd?


b) minderårig?


c) passagerare?


d) säkerhetsbesättning?


3. Hur definieras ett passagerarfartyg?


4. Vilka räknas inte som passagerare?


5. Vad menas med


a) fartcertifikat?


b) passagerarcertifikat?


c) fribordscertifikat?


d) sjöarbetscertifikat för fiskefartyg?


Fartygssäkerhetslag kap 2


6. Vad menas med sjövärdigt fartyg enligt denna lag?


7. Hur skall fartyg lastas enligt denna lag?


8. Vilken kännedom om fartyget är befälhavaren skyldig att ha enligt denna lag?


9. Vad ska befälhavaren göra då en ny besättningsmedlem börjar jobba ombord?


10. Hur skall rederiverksamhet bedrivas?


11. Vilka fartyg ska ha;


a) fartcertifikat?


b) passagerarcertifikat?


c) fribordscertifikat?


d) dokument om godkänd säkerhetsorganisation?


12. Vilka fiskefartyg ska ha ett sjöarbetscertifikat?


13. Vilka fartyg ska ha ett beslut om säkerhetsbesättning?


Lycka till!

187 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page