top of page

Övningsuppgifter bryggtjänst navigation - instrument

Övningsuppgifter ingår i dina studier till Fartygsbefäl klass VIII, Kustskepparintyg samt för Specialbehörighet för befälhavare på fiskefartyg längre än 12 meter.


Bryggtjänst navigation - instrument


1. Vad betyder GNSS?2. Angre tre olika satellitsystem för navigering?3. Ett satellitsystem för navigering kan enkelt beskrivas i tre olika delar. Vilka är dessa?4. Beskriv hur en position från GNSS erhålls.5. Ange fyra anledningar till att positionen inte blir exakt i GNSS.6. Vad menas med DOP=Dilution Of Precision?7. Hur miniminerar man klockfelet i GNSS?8. Beskriv funktionen av EGNOS.9. Hur många uppdateringar gör Sjöfartsverket av svenska sjökort varje år?10. Vad är fördelen med ett elektroniskt sjökortssystem som baseras på standarden S-57 och

S-52?11. Vad betyder ECS?12. Vad betyder AIS?13. Hur skickas AIS informationen mellan två fartyg?14. Man säger att AIS kompletterar radarn. Hur då?15. Vilken information kan du få fram om andra fartyg i AIS?16. Beskriv funktionen av ett ekolod?17. Vilka felkällor kan påverka signalen mellan ekolodets sändare och mottagare?

324 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page