Verksamhetsledningssystem

För att leverera hög kvalitet och säkerhet behövs rutiner och riktlinjer för alla inblandade och för allt vi gör. Under 2014 påbörjade vi arbetet med ett integrerat verksamhetsledningssystem som skall hjälpa oss att utvecklas och samtidigt bibehålla hög säkerhet och kvalitet i allt vi gör.
Målet är att under 2016 certifiera Speedcats Stockholm AB mot ISO 9001.
I vårt arbete är din feedback på hur vi presterar oerhört viktigt. Vi tar tacksamt mot synpunkter från dig som bokar eller utför någon av våra upplevelser, event eller utbildningar. 
Om du har upplevt några brister eller har förslag på förbättringar vill vi att du fyller i en händelse- och förbättringsrapport. 
Vi belönar alltid konstruktiv och användbar feedback!