Vattenskoter Jet ski Addwater

Vad säger lagen om att köra vattenskoter?

Får vem som helst köra vattenskoter?
Ja i Sverige har vi ännu inget krav på utbildning eller körkort för att köra vattenskoter.
Det finns just nu heller ingen åldersgräns.

Vart får man köra vattenskoter?
Vattenskoter får framföras i allmän farled. Det är tillåtet att åka 300 meter på var sida om farledens mitt men inte närmare land än 100 meter, om inte farleden går genom ett smalt sund. Reglerna trädde i kraft den 15 juni 2005. Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.

När du bokar med oss på Addwater är vårt krav är att du lyssnar noga på vår genomgång samt skriver ett bindande hyresavtal där det även ingår att skriftligt ta ansvar som befälhavare av vattenskoter.

Har jag något ansvar när jag kör vattenskoter?
Alla vattenskotrar har en befälhavare. Befälhavarens ansvar är stort och regleras i Sjölagens 6 kap. Du måste bland annat framföra vattenskotern med gott sjömanskap, följa de internationella sjövägsreglerna, vara helt nykter och inte i onödan störa omgivningen. Om du skadar egendom eller skotern är du som befälhavare ersättningsskyldig enligt Skadeståndslagen och/eller Sjölagens 7 kap.

Krävs det någon särskild utrustning?
Enligt lag krävs ingen utrustning alls. Vårt krav är att du använder flytväst. Vi rekommenderar även hjälm. Du får låna allt detta plus dräkt, seglarställ, glasögon, vantar och skor.