Systematiskt arbetsmiljöarbete - 
En utbildning i självskydd och bedömning av risker.

Du kan bidra till ditt egna skydd genom att börja identifiera och uttrycka risker samt sin nuvarande förmåga att kontrollera dessa risker och att hantera nödsituationer. Naturkatastrofer och större olyckstillbud orsakar ofta ett stort antal offer och tenderar att få mycket uppmärksamhet i samhället.

 

Men många andra vanliga farliga situationer påverkar individer, familjer och lokalsamhällen dagligen. Det kan handla om svimning, brännskador, fall, förgiftningar, drunkning, trafikolyckor, etc som inträffar hemma, i skolan, på arbetsplatsen, i butiken, på vägen, osv.

Konsekvenserna för de drabbade och deras närstående är ofta både fysiska och psykiska.

 

Varje dag gör du massor av riskbedömningar. Detta sker oftast automatiskt och du reflekterar kanske inte ens på att du gjorde en riskbedömning. Ta tillexempel att du ska gå över en trafikerad gata. Innan du kliver ut på gatan tittar du åt höger och vänster. Du bedömer risken att passera gatan. 

 

På en arbetsplats är arbetsgivaren skyldig enligt lag att ständigt och noggrannt bedöma risker och verka för en trygg och säker arbetsplats. Det är en del i det systematiskt arbetsmiljöarbetet.

I projekt av olika slag är det viktigt att bedöma risker och hantera dessa så det inte leder till en olycka eller oönskade resultat. Det kan vara en expediton i avlägsna miljöer, genomföra ett event eller i planeringen av ett projekt på din arbetsplats.

 

Men vad är då egentligen en risk? Hur ser vi människor på risker? Bedömer vi risker på samma sätt? Hur fungerar vår hjärna och hur tar vi slutligen ett beslut? Dessa frågor och många fler får du svar på under vår utbildning i riskhantering.

 

Grundutbildningen är 3 timmar där deltagarna varvas med föreläsning och övningar.

Efter grundutbildning skräddarsyr vi vidare utbildning efter era behov och önskemål.


Mer information

Vart:
Vi genomför kursen på er arbetsplats eller i någon av våra lokaler.

Vem:
Projektgrupper, ledningsgrupper, skyddsombud, äventyrare, intresserade, med flera. Inga förkunskaper krävs.

Pris:
Grundkursen om 3 timmar mot offert.

Övrigt:
Vi innehar godkänt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000.