Händelse- och förbättringsrapport

 

Feedback - Återkoppling till verksamheten av iakttagelser och avvikelser i syfte att bli bättre.

 

Avvikelse - Felfunktion hos materiel eller handhavande av personal eller övrig händelse, operativ såväl som teknisk, som har eller skulle kunnat påverka säkerheten.

 

Olycka - En avvikelse som orsakar skada på person, materiel, egendom eller yttre miljö.

 

Tillbud - En avvikelse som inte lett till skada på person, materiel, egendom eller yttre miljö men som skulle kunna utvecklas till en olycka.

 

Brist - Kvantitativ eller kvalitativ avvikelse från det normala eller från det som anses nödvändigt i situationen.

Rapporten avser:Feedback
Avvikelse
Olycka
Tillbud
Brist
kod