Förarintygskurs med båtpraktik med Addwater!

Förarintyg är en grundläggande utbildning och båtpraktik för dig som är 12-15 år och framför eller ska framföra en fritidsbåt. Förarintyget kallas ibland också för skärgårdsskepparen. Oavsett vilket namn du vill använda genomförs Förarintyget på två dagar och fokuserar på grunderna inom navigation, sjövägsregler och säkerhet för dig med någon typ av fritidsbåt och/eller vattenskoter.

 

Innehållet i Förarintyget är framtagen av Nämnden för bålivsutbildning och avslutas med en teoretisk examination. Vår utbildning varvar föreläsning med egna övningar och uppgifter. När du tar Förarintyget med Addwater får du lära dig allt från att lägga ut kurser i sjökort till väjningsregler på sjön och säkerhet. 


Förarintyg,addwater,skepparexamen

Förarintyg med Addwater

Vi genomför kursen enligt kursplan från NFB - Nämnden För Båtlivsutbildning. Kursen omfattar 16 timmar a´60 min fördelat på tre hela dagar.

Följande moment ingår.
- Båtpraktik
- Sjökortet inkl latitud oc longitud.
- Kurs, fart, tid och distans.
- Farleder, sjömärken och fyrar.
- Sjövägsregler
- Omdöme och ansvar.
- Säkerhet och utrustning
- Relevanta delar av svensk sjölagstiftning.

Efter slutförd kurs kan du genomföra examination för Förarintyg. Detta tar ca två timmar och genomförs efter avslutad kurs.

Mer information och priser

Vart:
Bryggavägen 133
Jungfrusund, Ekerö

För vem:
Fr 12 till 15 år.
Inga förkunskaper krävs.

Kommande kurser:
13-16 augusti 2019

Examination: 16 augusti kl 15.00

Pris:
4.500kr inkl moms

Övrigt:
För- & eftermiddagsfika samt lunch ingår i kursavgiften.