Utrymningsövning med Addwater

Utrymning av egen arbetsplats

Hur kommer du reagera om något oröutsett inträffar på din arbetsplats? Hur kommer dina medrabetare att reagera? Vad kan vi förvänta oss för mänskliga reaktioner när något oföutsett och allvarligt inträffar? Detta och mycket mer går vi igenom på vår kurs i utrymning av er arbetsplats.

 

Vid fara ska alla arbetsplatser och personalutrymmen kunna ut­rymmas innan kritiska förhållanden uppstår. Antalet utrymningsvägar samt deras fördelning och kapacitet ska vara avpassade efter arbetsplatsernas användning, utrustning och storlek och ef­ter det största antal människor lokalen är avsedd för. Vi utbildar så alla har kunskap om detta på just er specifika arbetsplats.

 


Kursmål:

Efter genomförd utbildning ska alla deltagare vara förtrogen med mänskliga reaktioner vid larm samt hur utrymningen är organiserad på egen arbetsplats.

 

Innehåll:

- Vanliga reaktioner vid brand- och utrymningslarm.

- Organisation och rutiner för snabb utrymning.

- Val av samlingsplats och åtgärder på den samma.

- Utrymningsvägar, nödbelysning och varselmärkning

- Praktiska övningar 

Visste du....

... att efter att ha intervjuat drygt 1000 människor som befann sig i World Trade Center vid terrordåden 11 sep 2001 så fann man att det tog i snitt 6 minuter innan utrymningen påbörjades.
Några ringde hem, samlade ihop sina saker och började utrymma först efter 45 min.

Våra instruktörer!

Våra instruktörer!

Rickard till vänster och Eric till höger jobbar som brandmän i Stockholm och håller kurser i första hjälpen och brandskydd hos oss. Under utbildningarna bjuder de på många fall och egen erfarenhet från det dagliga arbetet som brandman.


Mer information

Vart:
På er arbetsplats.

Målgrupp:
Alla kan delta och inga förkunskaper krävs.

Omfattning:
Utbildningen tar 2-3 timmar. Omfattningen på de praktiska övningar planeras med beställaren vid bokning av kursen.

Pris:
Grundkurs inkl praktiska övningar mot offert.

Övrigt:
Vi innehar godkänt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000.