Utbildningar för en säkrare och tryggare arbetsplats!

Stora olyckor och katastrofer blir allt mer vanliga i takt med klimatförändringar och teknisk utveckling av vårt samhälle. Genom massmedias snabba rapportering har det blivit en del av vår vardag. En olycka kännetecknas av att det medför mänskligt lidande och kanske också materiella skador. En olycka hotar vår existens, vår värdighet och vår trygghet. En olycka drabbar oss plötsligt, oförutsägbart och oväntat. Allt som oftast ligger olyckan utanför vår kontroll.

 

Många människor som varit med om olyckor och katastrofer vittnar om att det fanns många saker de velat ha kunskap om just då när olyckan drabbade dem.

När en olycka inträffar är det oftast sådana som du som är först på plats. Först efter en stund får vi hjälp av Räddningstjänsten, Ambulans, Polis eller kanske Sjöräddningen.

 

Våra kurser är upplagda för att du som är först på platsen ska kunna ge ett korrekt och snabbt omhändertagande i väntan på kvalificerad hjälp. Den bästa olyckan är den olycka som aldrig inträffar. Därför har vi även utbildningar i att bedöma och förutse risker såväl som utbildning i att utrymma och sätta sig i säkerhet. Efter en olycka eller katastrof behöver vi hjälp i form av krisstöd. Även detta tar vi upp i våra utbildningar.


Våra instruktörer!

Våra instruktörer!

Rickard till vänster och Eric till höger jobbar som brandmän i Stockholm och håller kurser i första hjälpen och brandskydd hos oss. Under utbildningarna bjuder de på många fall och egen erfarenhet från det dagliga arbetet som brandman.