hlr hjärtstartare utbildning

Hjärt- och lungräddning, HLR

Vi kommer till er arbetsplats och genomför en utbildning i Hjärt- och lungräddning. 

Alla kan delta och inga förkunskaper krävs. Efter kursen ska alla kunna ge rätt åtgärder vid ett plötsligt och oväntat hjärtstopp.

 

Arbetsgivaren har ett ansvar att utbilda sin personal enligt arbetarskyddstyrelsen föreskrift 1999:7.

 6 § Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella. 

 

Kursmål:

Ett hjärtstopp kan hända plötsligt och utan förvarning. Efter vår utbildning i Hjärt- och lungräddning så ska alla kunna ingripa och ge snabb och korrekt hjälp till den drabbade i väntan på ambulans

Allt detta ingår i vår HLR kurs!

Kursen följer riktlinjer från Svenska HLR rådet och omfattar bland annat att information om kedjan som räddar liv, kontrollera medvetande och andning, skapa fria luftvägar, utföra kompressioner på korrekt sätt, placera den drabbade i stabilt sidoläge, information om hjärtstartare, med mera.
Alla deltagare får öva kompressioner och konstgjord andning på dockor.

Åk RIB till kursen i HLR!

Åk RIB till kursen i HLR!

Vi hämtar er med RIB och kör till en bra och trevlig plats där vi genomför HLR utbildning.
Alternativet är att vi gör HLR kursen hos er och sen åker vi på en trevlig och fartfylld resa med RIB till en skärgårdskrog. Kontakta oss för att skräddasy ett sådant upplägg.

Våra instruktörer!

Våra instruktörer!

Rickard till vänster och Eric till höger jobbar som brandmän i Stockholm och håller kurser i första hjälpen och brandskydd hos oss. Under utbildningarna bjuder de på många fall och egen erfarenhet från det dagliga arbetet som brandman.

Skärgårdslunch eller grillbuffe?

Skärgårdslunch eller grillbuffe?

Gör ett trevlig paket med nyttig kurs, roliga aktiviteter och en god lunch eller middag på trevlig skärgårdskrog! Vi har många olika förslag på upplägg. Kontakta oss så gör vi ett unikt upplägg på en helt annorlunda utbildningsdag för er.


Mer information

Vart:
Vi kommer till er eller så kommer ni till oss.

Målgrupp:
Kursen väder sig till alla medarbetare på din arbetsplats.

Kursintyg:
Alla deltagare får ett kursintyg från Svenska HLR rådet.

Omfattning:
Utbildningen tar 3 timmar.

Pris:
Pris för kurs i HLR 3 timmar - 7950 kr plus moms. Begär offert för pris på kombination med aktiviteter och middag.

Övrigt:
Vi innehar godkänt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000.