första hjälpen utbildning

Grundkurs i Första hjälpen enligt L-ABCDE

Olyckor händer tyvärr allt för ofta och oftast utan förvarning. Det första omhändertagandet är oftast helt avgörande för den drabbade. Efter vår utbildning i första hjälpen ska alla kunna ge korrekt och snabb hjälp till sjuk eller skadad person tills kvalificerad hjälp i form av ambulans anländer. Detta innefattar åtgärder som omedelbart måste vidtas för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling. Det inkluderar även de åtgärder som behöver vidtas för att larma 112 för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

 

Första hjälpen gäller inte bara fysiska skador och sjukdomar utan innefattar även psykosocialt stöd för personer som drabbats av eller bevittnat en traumatisk händelse. Första hjälpen innefattar dessutom de åtgärder som gör att lättare skador kan omhändertas direkt på olycksplatsen.

 

Arbetsgivaren har ett ansvar att utbilda sin personal.

På varje arbetsplats skall det enligt AFS 1999:7 finnas kunskaper i första hjälpen.

 6 § Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella. 

Allt detta ingår i vår kurs för Första Hjälpen!

- Första hjälpen enligt L-A-B-C-D-E
- Hjälparens egna säkerhet bedömning av livsfarligt läge med mera.
- Larm
- Luftvägar, andning, luftvägsstopp
- Stoppa blödning, lägga förband och förebygga cirkulationsvikt.
- Symtom och omhändertagande på de vanligast förekommande sjukdomarna.
- Symtom och åtgärder vid hastigt insjuknande såsom t ex stroke, astma, allergier, frakturer
- Omhändertagande av brännskador
- Omhändertagande av nedkylda personer, hypotermi och drunkning

Åk RIB till kursen i första hjälpen!

Åk RIB till kursen i första hjälpen!

Varför inte kombinera kurs i Första hjälpen med en rolig aktivitet för deltagarna? Före eller efter åker vi på en fartfylld tur med RIB eller varför inte boka matchrace med Speedcats?

Våra instruktörer!

Våra instruktörer!

Rickard till vänster och Eric till höger jobbar som brandmän i Stockholm och håller kurser i första hjälpen och brandskydd hos oss. Under utbildningarna bjuder de på många fall och egen erfarenhet från det dagliga arbetet som brandman.

Skärgårdslunch eller grillbuffe?

Skärgårdslunch eller grillbuffe?

Gör ett trevlig paket med nyttig kurs, roliga aktiviteter och en god lunch eller middag på trevlig skärgårdskrog! Vi har många olika förslag på upplägg. Kontakta oss så gör vi ett unikt upplägg på en helt annorlunda utbildningsdag för er.


Mer information

Vart:
Vi kommer till er eller så kommer ni till oss.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till alla människor som vill kunna hjälpa till vid en olycka.

Omfattning:
Utbildningen tar 2 timmar.

Kursintyg:
Ja, alla deltagare får ett kursintyg.

Pris:
Grundkurs i Första Hjälpen 3 timmar - 7950 kr plus moms. Kostnader för resor kan tillkomma.
Begär offert för kombinationspaket med aktiviteter och middag.

Övrigt:
Vi innehar godkänt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000.